Ochroną przeciwpożarową zajmuję się od czasu ukończenia
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 2007 r.

Od tego czasu ciągle zdobywam wiedzę i doświadczenie z zakresu prewencji przeciwpożarowej, technicznych systemów zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych chcę się z Państwem podzielić posiadaną wiedzą i doświadczeniem.