Proponuję Państwu współpracę w następującym zakresie

- uzgadnianie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- udział w procesie projektowania, w zakresie doradztwa rozwiązań projektowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- sporządzanie ekspertyz w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych,
- opracowywanie wniosków o rozwiązania zamienne dla dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- przygotowywanie scenariuszy rozwoju pożaru,
- wykonywanie ocen zgodności obiektów z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.